Başlangıçta Dünya İslâm Birliği'nin talebi üzerine hazırlanan ve ilk baskısı 1982 yılında gerçekleştirilmiş olan bu meâl, işbölümü esasına göre yapılan bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Bu çalışma çerçevesinde heyet üyelerinden Ali Özek 1-48, 581-604; Hayreddin Karaman 76-126; Mustafa Çağrıcı 49-62, 281-358; İbrahim Kâfi Dönmez 63-75, 358-420, 561-580; Sadreddin Gümüş 127-280; Ali Turgut 421-560. sayfaları tercüme etmiş ve açıklayıcı notlar koymuşlardı. Daha sonra, gerek heyetin bilgisi dışında yapılan ilâvelerin çıkarılması ve baskı hatalarının düzeltilmesi, gerekse meâlin ve açıklamaların heyet halinde gözden geçirilmesi için üçerli gruplar halinde ve tam heyet olarak birkaç müşterek çalışma yapılmıştır.

    Bu meâl, açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir kişinin değil, bir heyetin eseridir. Bir âyeti, asıl manası ve hükmü değişmeksizin birkaç türlü ifade etmenin mümkün olduğu yerlerde heyet üyelerinin üslûplarına dokunulmamış, böylece erişilmez güzelliklere, meâl çerçevesinde ifade edilemez mânâ ve sırlara sahip ilâhî kitabın zenginliği, küçük bir ölçekle de olsa meâle yansıtılmıştır.

Kur'ân-ı Kerim, derinliği ve genişliği sonsuz bir deniz gibidir. Bugüne kadar yapılmış bulunan tefsir, tercüme ve açıklamalar insanlara, o sonsuz denizden birer parça sunmuştur. Heyet olarak bu saadet denizinde bir müddet sizin için keşfe çıkmış olmaktan ve size bazı güzelliklerini sunmuş olmaktan mutluyuz.

    Son heyet çalışması sırasında âni bir rahatsızlık sonucu vefatından derin hüzün duyduğumuz Doç. Dr. Ali Turgut'u hayırla yâdediyor, kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

    Cenab-ı Mevlâ'dan niyazımız, cümlemizi dünyada imandan ve Kur'ân'dan mahrum bırakmaması, hitâbını anlama ve bütünüyle hayatımıza yansıtma cehdimizde inâyetini lütfeylemesidir. - HEYET -

 

Kullanım Hakları

dembudem.com ticari bir kurum değildir. Reklam, bağış, aidat gibi gelir sayılabilecek her türlü menfaat, oluşum ve yayın polikamıza aykırıdır. İslam dinini, Resulullah (sav) ahlakını yenilenen toplumun genç fertlerine ulaştırma hedefimizde, bize ait olmayan eserlere de ihtiyaç duymaktayız. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde hazırlanan Kur'ân-ı Kerim Meâli de bunlardan biridir. Telif hakları kendilerinde olmakla birlikte özverili çalışmalarından dolayı; Prof.Dr. Hayrettin Karaman, Prof.Dr. Ali Özek, Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof.Dr. Sadrettin Gümüş, merhum Doç.Dr. Ali Turgut ve Türkiye Diyanet Vakfı'na şükranlarımızı sunarız. Eser, aslına sadık kalınarak, web sitemizin tasarımına uygulanmıştır.

DEM BU DEM

 
 

Hazırlık Aşamasında...