La şerikden okursun...

La şerikden okursun sonra şerik koşarsın
Bire iki demeyi kimden fetva tutarsın

Din ü iman bünyadı doğrulukla gerçeklik
Ol tamam olmayıcak ne ile din çatarsın

Çün Kur’an gökten indi onu Allah buyurdu
Ondan haber versene ha kitabtan ötersin

Okursun tasnif kitap nice bina ve irab
Havf u reca sende yok eyleki bir tatarsın

İlm okumak bilmeklik kendözünü bilmektir
Pes kendözün bilmezsin bir hayvandan betersin

İlm okumak manası ibret anlamak için
Çün ibretten değilsin görmeden taş atarsın

On iki bin hadisi cem eyledi Mustafa
Onu işittin meğer şerhile söz satarsın

Kılarsın riya namaz yazığın çok hayrın az
Dinle neye varır söz Cehennemde yatarsın

Halka fetva verirsin ya sen niçin tutmazsın
İlmin var amelin yok ha günaha batarsın

Sen fakihsin ben fakir sana tanımız yoktur
İhlas ile gelirsen bizden nesne ütersin

Bu düzilen tertibi ayruksudu mu dersin
Başaramazsın hoca endişeden yitersin

Yunus miskin bu sözü aşk aleminden söyler
Deme bilmeden ona kendözünden katarsın

Yûnus Emre

Bünyad : Temel, esas
Havf : Korku, korkma
İ’rab : Arapça kelimelerin sonlarının okunuş tarzı
La Şerik : Ortağı yok
Şerh : Açıklama, anlatma
Reca : Umma, dilek
Ütme : Yenmek, kazanmak

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...