Gitti bu kış zulmeti...

Gitti bu kış zulmeti geldi bahar yaz ile
Yeni nebatlar bitti mevc urdu hep naz ile

Yine mergzar oldu uş yine gülzar oldu
Ter nağme düzer oldu musikide saz ile

Hoş haber geldi dosttan yatattı bağ u bostan
İlim okur hezar destan bülbülleri raz ile

Kim görmüştür baykuşun gülistana girdiğin
Leylekler zikr edemez bir latif avaz ile

Ya nice saklar isen dürdane gevher olmaz
Keklik keklikle uçar hemişe baz baz ile

El kuşu elden ele gül kuşu gülden güle
Baykuş virane sever şahinler pervaz ile

Kandaki bir gövde var kerkesler onda üşer
Tütiler evin şeker bu bulurlar kafes ile

Her şahsın kendi tuşun kendine tuş eyledi
Sadıklar ikrar ile süfiler namaz ile

Cahil münafık münkir cümle alına şakir
Aşıklar didar sever arifler niyaz ile

Dervişlik dedikleri dilde haber değildir
Hak ile Hak olana onda menzil düzüle

Ben dervişim diyenler yalan dava kılanlar
Yarın Hak didarını görmeyiser göz ile

İlm ü amel ne assı bir gönül yıktın ise
Arif gönül yaptığı beraber hicaz ile

Ulu divan kurula onda kulluk sorula
Bin tekebbür vermeye bir garib nevaz ile

Eğriler eğri ile doğrular doğru ile
Yalan yalanı sever gammazlar gammaz ile

Kimi dükkanda bakar kimi hoşluklar sever
Kimisi bir pula muhtaç kimisi canbaz ile

Kula nasib değicek sultan elden alamaz
Zülkarneyn neyledi ya Hızır u ilyas ile

Görmezmisin Edhem’i tahtını terk eyledi
Hak katında has oldu bir eski palas ile

Bu dünyaya inanma dünyayı benim sanma
Niceler benim sanmış giderler ham bez ile

Aşk yağmurun damlası gönül göğünden damar
Sevgi yeli götürür yağmuru ayaz ile

Yunus imdi gam yeme ni dem ne kılam deme
Gelir kişi başına ezelde ne yazıla

Yûnus Emre

Avaz : Ses
Dürr : İnci
Didar : Yüz, çehre
Gevher : Mücevher, esas, öz
Ham : Olmamış, kıvama gelmemiş
Hemişe : Devamlı, daima
Hezar : Bin, binler, binlerce
İkrar : Söz verip teslim olma
Kanda ki : Nerede ki
Palas : Eski kilim, çul
Pervaz : Uçma , göğe ağma
Raz : Sır, gizli
Tekebbür : Ululanma, kibirlenme
Tuş : Denk, eş

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...