Sualim var tapuna...

Sualim var tapuna ey dervişler ecesi
Meşayıh ne buyurur yol haberi nicesi

Vergil suale cevap tutalım olsun sevab
Şule kime gösterir aşk evinin bacası

Evvel kapı şeriat emr ü nehyi bildirir
Yuya günahlarını her bir Kur’an hecesi

İkncisi tarikat kulluğa bel bağlaya
Yolu doğru varana yarlıgaya hocası

Üçüncüsü marifet can gözün gönül açar
Bak mana sarayına Arş’a değin yücesi

Dördüncüsü hakikat ere eksik bakmaya
Bayram ola gündüzü Kadir ola gecesi

Bu şeriat güç olur tarikat yokuş olur
Marifet sarplık durur hakikattır yücesi

Dervişin dört yanında dört ulu kapı gerek
Kancaru bakar ise gündüz ola gecesi

Ona eren dervişe iki cihan keşf olur
Onun sıfatın över ol hocalar hocası

Dört hal içinde derviş gerek siyaset çeke
Menzile ermez kalır yol eri yuvacası

Kırk kişi bir ağacı dağdan indiremeye
Ya bunca mürid muhib sırat nice geçesi

Küfür okun atarken imanın vurma sakın
Yelip sıyasın güçin sebl ola güvecesi

Dört kapıdır kırk makam yüz altmış menzili var
Ona erene açılır vilayet derecesi

Aşık Yunus sözlerin muhal diye söylemez
Mana yüzün gösterir bu şairler kocası

Yûnus Emre

Arş : Göğün dokuzuncu katı, alemlerin en yüksek noktası
Kancaru : Nereye, ne tarafa
Meşayıh : Şeyhler
Muhib : Seven, sevgi besleyen
Mürid : Şeyhe bağlı derviş
Tapu : Huzur, makam, hazret
Vilayet : Tasavvufta sesli zikir yolu
Yalıganmak : Günahı bağışlanmak

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...