Benim bunda kararım...

Benim bunda kararım yok ben bunda gitmeye geldim
Bezirganım meta’ım çok alana satmaya geldim

Ben gelmedim dava için benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim

Dost esriği deliliğim aşıklar bilir niteliğim
Değşürüben ikiliğim birliğe yetmeye geldim

O hocamdır ben kuluyam dost bahçesi bülbülüyem
Ol hocamın bahçesinde şad olup ötmeye geldim

Bunda bilişmeyen canlar onda bilişemez onlar
Bunda bilişip dost ile halim arz etmeye geldim

Yunus Emre aşık olmuş maşuka derdinden ölmüş
Gerçek erin kapısında halim arz etmeye geldim

Yûnus Emre

Bilişmek : Tanışmak
Değşürmek : Değiştirmek
Esrik : Sarhoş, mest olmak
Maşuk : Sevgili
Sevi : Sevgi
Şad : Sevinçli

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...