Benim canım uyanıktır...

Benim canım uyanıktır dost yüzüne bakan benem
Hem denize karışmağa ırmak olup akan benem

Irmak gibi ben çağlarım gah gülerim gah ağlarım
Nefsim ciğerin dağlarım kibr ü kini yıkan benem

Kırdım bu nefsin çerisin bir ettim burc u barusun
Pak eyledim içerisin mülketini yuyan benem

Ben hazrete tuttum yüzüm ol aşk eri açtı gözüm
Gösterdi bana kendözüm Ayet-i küll denen benem

Şah didarın gördüm ayan gümansızım belli beyan
Kafir ola inanmayan ol didara bakan benem

Benim durur bu cümle iş hikmet ile bu yaz u kış
Ben bilirim yad u biliş ırılmasız duran benem

Bu cümle canda oynayan damarlarında kaynayan
Külli lisanda söyleyen külli dili bilen benem

Nemrut od’un İbrahim’e ben bağu bostan eyledim
Küfür yüzünden doğuban yine odu yakan benem

Ol Hallac-ı Mansur ile söyler idim Ene’l Hakk’ı
Hem onun boynuna dar urganı takan benem ”

Ol Hak Habibi Mustafa Mir’ac-a edecek sefer
Ol dem canım fikr eyledim ol sırrını duyan benem

Şimdi adım Yunus durur ol demde İsmail idi
Ol dost için Arafat’a kurban olup çıkan benem

Bu çarh benim hükmümdedir her kanda ben oturmuşam
Mülk benimdir hükm ederim yapan benem yıkan benem

Sa’d benem said benem Yunus dahi benimledir
İlm-i ledündür üstadım ol esrarı duyan benem

Yûnus Emre

Baru : Kale duvarı, sur
Burc : Kale duvarının tepesi
Çarh : Gök, felek
Esrar : Bilinmeyen şeyler, sırlar
Gah : Bazı, bazan
Ene’l Hak : "Ben Hakk’ım"
Habib : Sevgili
Irılma : Ayrılma, uzaklaşma
Kanda : Nerede, ne tarafta
Küll : Bütün, hep, çok
Külli : Umumi, hepsi, tamamı
Mülket : Ülke
Sa’d : Kutlu, uğurlu
Said : Kutlu, mubarek, uğurlu

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...