Evvel benem ahir benem...

Evvel benem ahir benem canlara can olan benem
Azıp yolda kalanlara hazır meded eden benem

Bir karara tuttum karar benim sırrımı kim duyar
Cahil beni kanda görür gönüllere giren benem

Kün deminde nazar eden bir nazarda dünya düzen
Kudretinden han döşeyip aşka bünyad vuran benem

Düz döşedim bu yerleri çöksü vurdum bu dağları
Sayvan eyledim gökleri geri tutup duran benem

Dahi aceb aşıklara ikrar u din iman oldum
Halkın dahi gönlündeki küfr ü İslam güman benem

Bir niceye verdim emir devlet ile sürdü ömür
Yanan kömür kızan demir örse çekiç salan benem

Kar yağdıran buz donduran hayvanlara rızkın veren
Şöyle bilin ol mahluka ol Rahim ü Rahman benem

Halk içinde dirlik düzen dört kitabı doğru yazan
Ak üstüne kara düzen ol yazılan Kur’an benem

Dost ile birliğe yeten buyruğu ney ise tutan
Mülk bezeyip dünya düzen ol bahçevan hemen benem

Dünyada ben ol Rüstem’im dünya içinde bostanım
Karşımdaki sensin benim seni sende gören benem

Benim Hak’ın kudret eli benim beli aşk bülbülü
Söyleyip her türlü dili halka haber veren benem

Hamza’yı Kaf’dan aşıran elin ayağın şeşiren
Çokları tahtdan düşüren hikmet ıssı sultan benem

Yağmur olup yere yağan bulut olup göğe ağan
Gözsüzlerin gözündeki boz pusarık duman benem

Yunus değil bunu diyen kendiliğidir söyleyen
Kafir olur inanmayan evvel ahir hemen benem

Yûnus Emre

Bünyad : Temel, esas
Çöksü : Sağlamlaştırma, çivi
Güman : Şüphe, zan
Is : Sahib
İkrar : söz verip teslim olmak
Kanda : Nerede, ne tarafta
Kün : Allah’ın ”Ol” emri
Meded : Yardım, imdat
Rüstem : İran’ın mitolojik kahramanlarından
Sayvan : Saçak, pervaz, kemer
Şeşirme : Çözme, bağını koparma

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...