Hak bir gönül verdi...

Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur
Bir dem gelir şadi olur bir dem gelir giryan olur

Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmuş gibi
Bir dem beşaretten doğar hoş bağ ile bostan olur

Bir dem gelir söyleyemez bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem dilinden dür döker dertlilere derman olur

Bir dem çıkar Arş üzere bir dem iner tahte s sera
Bir dem sanasın katredir bir dem taşar umman olur

Bir dem cehalette kalır hiç nesneyi bilmez olur
Bir dem dalar hikmetlere Calinüs u Lokman olur

Bir dem dev olur ya peri viraneler olur yeri
Bir dem uçar Belkıs ile sultan ı ins ü cinn olur

Bir dem görür olmuş geda yalın tene giymiş aba
Bir dem gani hikmet ile fagfür u hem hakan olur

Bir dem gelir asi olur Hak zihnini yavu kılar
Bir dem gelir kim yoldaşı hem zühd ü hem iman olur

Bir dem günahın fikr eder dos doğru Tamu ya gider
Bir dem görür Hak rahmetin Uçmak lara Rıdvan olur

Bir dem varır mescidlere yüzün sürer onda yere
Bir dem varır deyre girer İncil okur ruhban olur

Bir dem gelir Musa olur yüz bin münacatlar kılar
Bir dem girer kibr evine Firavn ile Haman olur

Bir dem gelir İsa gibi ölmüşleri diri kılar
Bir dem gelir gümrahlayın yolunda sergerdan olur

Bir dem döner Cebrail e rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir gümrah olur miskin Yunus hayran olur

Yûnus Emre

Belkıs : Saba melikesi (Hz Süleyman zamanında yaşamış)
Calinüs : Bergamalı, ilk çağın büyük yunan hekimi
Geda : Yoksul, dilenci
Giryan : Ağlayan, ağlayıcı
Gümrah : Yolunu kaybetmiş
Haman : Fir’avn’un veziri
Lokman : Peygamber veya ermiş kişi, hekim
Katre : Damla
Rıdvan : Melek, cennet kapıcısı
Ruhban : Rahipler, papazlar
Sergerdan : Başı dönen, şaşkın
Şerh : Açıklama, izahat
Tahte’s sera : Yerin altı
Yavu : Kayıp

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...