Gözüm seni görmek...

Gözüm seni görmek için elim sana ermek için
Bugün canım yolda koyam yarın seni bulmak için

Bugün canım yolda koyam yarın ivazın veresin
Arz eylemem Uçmağını hiç arzum yok Uçmak için

Bana Uçmak neme gerek her giz gönlüm ona bakmaz
İş bu benim zarılığım değil ahi bir bağ için

Uçmak Uçmağım dediğin mü’minleri yiltediğin
Bir ev ile birkaç Huri hevesim yok kuçmak için

Bunda dahi verdin bize oğul u kız çift ü helal
Ondan dahi geçti arzum benim ahım didar için

Sofulara ver sen onu bana seni gerek seni
Ben nice terk edem seni şol bir ev ü çardak için

Yunus hasret durur sana hasretini göster ona
İşin zulüm değil ise dad eylegil varmak için

Yûnus Emre

Dad : Adalet
Didar : Yüz, çehre
Giz : Kez, defa, kere
İvaz : Karşılık, bedel
Kuçmak : Kucaklamak, sarılmak
Uçmak : Cennet
Yiltemek : Meyl ettirmek
Zarılık : Ağlayış, inleyiş

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...