Müsülmanam diyen kişi...

Müsülmanam diyen kişi şartı nedir bilse gerek
Tanrı’nın buyruğun tutup beş vakt namaz kılsa gerek

Tanla durup başın kaldır ellerini suıya daldır
Hem şeytanın boynunu ur hem nefs dahi ölse gerek

Kılar isen tan namazın Hak’la ola hem niyazın
Ahırette izz ü nazın varıp anda bulsa gerek

Öğle namazın kılasın her ne dilersen bulasın
Tamudan azad olasın kullar azad olsa gerek

Ol ikindiyi kılanlar arı dirlik dirilenler
Olardır Hakk’a erenler her dem anlar erse gerek

Akşam durur üç fariza dağca günahın arıda
İyi amellerin sinde şem ü çerağ olsa gerek

Yatsı namazın ol hazır hazırları sever Kadir
İmanın eksiğin bitir iman pişrev olsa gerek

Her kim bu sözden almadı beş vakt namaz kılmadı
Bilin müsülman olmadı ol Tamuya girse gerek

Bildin ise cemaati hazır olanlar cenneti
Ger kahillik kılar isen münafıkan olsa gerek

Görmezmisin Mustafa’yı nice bekledi vefayı
Ümmetçün ol safayı ümmet ona erse gerek

Bekler isen din gayretin vermegil nefse muradın
Yunus Nebi salavatın aşk ile değürse gerek

Yûnus Emre

Azad : hür, serbest
Değürmek : ulaştırmak, eriştirmek, bildirmek, duyurmak
Pişrev : önden giden, lider, öncü
Şem : mum, kandil
Çerağ : çıra, ışık
Sin : mezar, kabir
Tamu : cehennem

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...