Muhammed’e bir gece...

Muhammed’e bir gece Çalab’dan indi Burak
Cebrail aydur hocam Mir’ac’a kığırdı Hak

Aç kendine cihanın Behişt ü didar senin
Seni okur Sübhan’ın ne yatarsın kıl yerağ

Durdu Mir’ac kastına yürüdü abdestine
Secde kıldı dostuna demedi yakın ırak

Gitti Cibril hazreti getirdi Burak atı
Nur’dan idi hil’ati gözü gevher yüzü ak

Kadem bir taşa bastı taş koptu bile vardı
Kalk ya mübarek dedi şöyle kaldı muallak

Taş aydur gelesini bir kadem basasını
Resül eydur gelirim buyurur ise ol Hak

Göklere haber oldu yer gök şadılık doldu
Aydurler Ahmed geldi bezendi sekiz uçmak

Gör Muhammed neyledi gökleri seyr eyledi
Ümmetini topladı Arş’a henüz varacak

Çün geçti felekleri ün geldi kim gel beri
Kaldırdım perdeleri heman cemalime bak

Didarım sana ayan gösterem belli beyan
İn Burak’dan ol yayan Arş’ıma bas bir ayak

Ferişteler geldiler Burak’dan indirdiler
Na’lini döndürdüler ol dem yürüdü yayak

Üveys yerinden durdu Arş’ta nalin döndürdü
Muhammed onu gördü visale döndü firak

Çün dost dosta kavuştu yüz bin kelam danıştı
Ümmetiyçün çalıştı oldur Resül-ü Mutlak

Mir’ac’dan döndü yine geri geldi evine
Geldi gördü kim döşeciği ısıcak

Nice bin yıllık yola bir demde vara gele
Yunus aydur kim ola Muhammed’dir o mutlak

Ümmete ümmet diyen ümmet kaydını yiyen
Eğer ümmeti isen de İslam dinine bak

Yûnus Emre

Fesad : kötü, fena, ara bozucu
Halayık : yaratılmışlar, insanlar
Hamır : şarap, içki
Nasuh : bozulması imkansız, bozulmamak üzere yapılan tövbe
Şakird : talebe, öğrenci
Utlu : utanır, utangaç
Yatlu : kötü, fena

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...