Müslümanlar zamane...

Müslümanlar zamane yatlu oldu
Helal yenmez haram kıymetli oldu

Okunan Kur’an ‘a kulak tutulmaz
Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu

Haram ile hamır tuttu cihanı
Fesad işler eden hürmetli oldu

Kime kim Tanrı’dan haber verirsen
Kakır başın salar hüccedli oldu

Şakird üstad ile arbede kılar
Oğul ata ile izzetli oldu

Fakirler miskinlikten çekti elin
Gönüller yıkuban heybetli oldu

Tutulmaz oldu Peygamber hadisi
Halayık cümle Hak’dan utlu oldu

Yunus gel aşık isen tevbe eyle
Nasuha tevbe ucu kutlu oldu

Yûnus Emre

Burak : cennet bineği
Ferişte : melek
Firak : ayrılık, ayrılma
Hil’at : eskiden devlet büyüklerinin hediye ettiği süslü elbise, kaftan
Kadem : ayak, adım, uzunluk ölçüsü
Kayd : endişe, telaş
Kığırmak : çağırmak, davet etmek, okumak
Muallak : havada duran, asılı, boşta
Şad : sevinç
Üveys : Veysel Karani (ra)
Visal : ulaşma, sevgiliye kavuşma

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...