Binde biri bu halkın...

Binde biri bu halkın Rahman yoluna girmez
Gel bir kişi göster kim şeytan yoluna girmez

Uzattı bu halk işi ger erkek ü ger dişi
Müslüman olan kişi isyan yoluna girmez

Hep gaflet ile gafil gafleti nider akıl
Bin söylesen key cahil irfan yoluna girmez

Gönül dolu zulmettir işlediği bid’attır
Bu nicesi ümmettir Kur’an yoluna girmez

Gel sen Yunus iste bul Allah’a yarar bir kul
Kul kaçan ola makbül Sultan yoluna girmez

Yûnus Emre

Bid’at : dinde sonradan çıkarılan uyduruk şeyler
Gaflet : gerçekten uzakta olma hali
Ger : eğer
Key : iyice, pek çok

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...