Hak cihanda doludur...

Hak cihanda doludur kimsene Hakk’ı bilmez
O’nu sen senden iste O senden ayrı olmaz

Dünyaya inanırsan rızka benimdir dersin
Niçin yalan söylersin çün hiç dediğin olmaz

Ahret yavlak ıraktır doğruluk key yerağdır
Ayrılık sarp firakdır hiç giden geri gelmez

Dünyaya gelen göçer bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer cahiller onu bilmez

Gelin tanışık edelim işi kolay tutalım
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz

Yunus sözün anlarsan söz manasın dinlersen
Sana bir amel gerek bunda kimesne kalmaz

Yûnus Emre

Çün : çünkü, madem ki, ne zaman ki
Firak : ayrılma, ayrılık
Kimesne : kimse
Kimsene : kimse

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...