İşit ne der horozunuz...

İşit ne der horozunuz tanla verilir rüzunuz
Dost dergahına dutgıl yüz tanla seher vaktinde dur

İşit sözümü ey sağır ta terazin gele ağır
Yalvar Çalab’ına çağır tanla seher vaktinde dur

Yatanların yatlı hali hiç nesneye ermez eli
Seher eser rahmet yeli tanla seher vaktinde dur

Kuşlar ile durgıl bile kıl namazı imam ile
Yalvar günahın gel dile tanla seher vaktinde dur

Okuna Kur’an-u Yasin kulak urup dinleyesin
Dağca günahın yuyasın tanla seher vaktinde dur

Okuna Hadis-ü kelam diyeler Aleyhi-s selam
Aşık ısan belli bilem tanla seher vaktinde dur

Helal ola sana Uçmak Uçmak’da huriler kuçmak
Kevser şarabını içmek tanla seher vaktinde dur

Yûnus Emre

Çalab : Allah
Kuçmak : kucaklamak
Kevser : cennette bir ırmak, çokluk, bereket
Tan : hayret, taaccüb
Uçmak : cennet

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...