Ey bana eyi diyen...

Ey bana eyi diyen benim kamudan kemter
Şöyle mücrimim yolda mücrimler benden kemter

Benim gibi mücrim kul gel iste bir dahi bul
Dilimde ilm-i usul gönlümde dünya sever

Zahirim iyi adda gönlüm fasid taatte
Bulunmaya Bağdad’da bencileyin bir Ayyar

Dışım biliş içim yad dilim hoş gönlüm mürted
Yavuz işe işi ad böyle fitne kanda var

Dışım göynük içim ham dirliğim budur müdam
Yol varmadım bir kadem Arş’dan veririm haber

Hırkam suçuma perde endişem fasid yerde
Gönlüm ayruk bazarda dilimde sözü esrar

Kime kim öğüt verdim ol Hakk’a erdi gördüm
Bana benim öğüdüm hiç eylemedi eser

Takındım şeyhlik adın kodum maşuk taatın
Verdim nefsin muradın kanı Hakk ile bazar

Yayıldı Yunus adı suçtur cümle taatı
Çalab’ım inayeti suçun geçire meğer

Yûnus Emre

Arş : göğün dokuzuncu katı, alemlerin en yüksek noktası
Ayyar : hileci, desiseci
Ayruk : ayrı, başka
Biliş : tanıdık, bildik
Çalab : Allah
Esrar : gizli, bilinmeyen sırlı şeyler
Göynük : acı, hicran, yanık
Kadem : adım, uzunluk ölçüsü
Kemter : değersiz, değeri az
Maşuk : sevgili, sevilen
Mücrim : suçlu, cürüm işlemiş
Müdam : devamlı, sürekli
Merted : İslam dininden dönen
Yad : yabancı, el alem
Zahir : açıkta, görünen

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...