Evvel bize vacib budur...

Evvel bize vacib budur hoş hulk ile amel gerek
İslam adı okunıcak yoldaşımız iman gerek

İsrafil surun urucak cümle mahluk uyanıcak
Soru hesap sorulucak arap dili lisan gerek

Gök perdelerin açalar iyi yavuzdan seçeler
Ol dem kancaru kaçalar baş kurtarası yer gerek

Çerge kurup oturalar sermayemiz getireler
Ol siyaset meydanında bu tertipleri bil gerek

Çağrışalar ata ana kardaş kardaşdan usana
Yalvaralar ol Sübhan’a niyaz kılası er gerek

Dükelinden bu aşk yakın Yunus hata kılma sakın
Aşk dan sual sorulıcak cevap veresi hal gerek

Yûnus Emre

Dükeli : nep, herkes
Kancaru : rereye, ne tarafa
Yavuz : kötü, fena, yaman, kara yağız

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...