Bu dünyaya gönül veren...

Bu dünyaya gönül veren sonucu pişman olusar
Dünya benim dedikleri hep ona düşman olusar

Ey dostunu düşmanını tutan gaybet yalan söz söyleme
Bunda gammazlık eyleyen onda yeri dar olusar

Çünkü olusar yeri dar kazançlı kazancı kadar
Müminlere geldi haber aşıklar didar görüser

Maksudumuz didar idi şeyhimiz gerçek er idi
Evvel dahi ol var idi ahir dahi var olusar

Oldur ahir oldur ebed hem dillerde Küfven Ahad
Evliya geçti dünyadan bir sa’at kime kalısar

Altın evliyanın elin doğru varın Hakk’ın yolu
Mani budur belli bilin bildim diyen bilmeyiser

Yunus imdi bildim deme miskinliği elden koma
Kimde miskinlik var ise Hak didarın ol görüser

Yûnus Emre

Ahir : son, en son
Didar : yüz, çehre
Ebed : sonu olmayan
Maksud : istenen, arzu edilen
Miskin : yoksul, aciz, zavallı

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı
+ Benim ol aşk bahrisi...
+ Bu dünyaya gönül veren...
+ Evvel bize vacib budur...

+

Yer gök yaratılmadan...
+ Sen bu cihan mülkünü...
+ Niceler bu dünyada...
+ Ey bana eyi diyen...

+

Sofiyem halk dilinde...
+ Keleci bilen kişinin...
+ Anmaz mısın sen...
+ Sabahın sinliğe vardım...
+ İşit ne der horozunuz...
+ Hak cihanda doludur...
+ Binde biri bu halkın...

+

Bir kez gönül yıktın ise...
+ Miskinlikten buldular...
+ İçin dışın murdar iken...
+ Müslümanlar zamane...

+

Muhammed’e bir gece...
+ Müsülmanam diyen kişi...
+ Gözüm seni görmek...
+ Bu fena mülkünde...
+ Hak bir gönül verdi...
+ Evvel benem ahir benem...
+ Benim canım uyanıktır...

+

Aşksızlara verme öğüt...
+ Benim bunda kararım...
+ Dervişlik dedikleri...
+ Sualim var tapuna...

+

Gitti bu kış zulmeti...
+ La şerikden okursun...

+

İlim ilim bilmektir...