Uyan gafletten ey gafil...

Uyan gafletten ey gafil, seni aldamasın dünya
Yakanı al elinden kim seni sonra kılar rüsva

Ne sandın sen bu gaddarı ki ta böyle anı sevdin
Anı her kim ki sevdiyse dinini eyledi yağma

Adavet kılma kimseyle sana nefsin yeter düşman
Ki asla senden ayrılmaz ömür ahir olunca ta..

İşittin Hak Rasulünden nice ayât-ü ahbârı
Veli nidem ki kar etmez bu öğütler sana asla

Bu zahir gözünü örtüp bana tut cânıla gönlün
Ki her bir sözün içinde duyasın cevher-i mana

Kelam-ı Mustafa zevkin dimağında bulagör kim
Muadil olmaz ol zevke hezarân “mennile selvâ”

Kemali devlet istersen oku ayât-ı Kur’anı
Ki her harfin içinde var Niyazi bin dürr-i yektâ

Niyâzî-i Mısrî

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
+ Dermân arardım derdime...
+ Ben sanurdum âlem içre...
+ Ey derde derman isteyen...

+

Nefsini terketmeden...
+ Hakk'ı seven âşıkların...
+ Tende cânım...
+ Uyan gafletten ey gafil...

+

Sen bu evin kapusun...
+ Çün sana gönlüm...
+ Bakıp cemal-i yare...
+ Uyan gözün aç...

 

 
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı