Hakk'ı seven âşıkların...

Hakk'ı seven âşıkların eğlencesi tevhîd olur
Aşk oduna yanıkları eğlencesi tevhîd olur

Durmaz isim sürer dili sorar müdâm doğru yolu
Gerçek ere diyen belî eğlencesi tevhîd olur

İzinden ırmaz gözünü cân ile tutar sözünü
Görmeğe iver yüzünü eğlencesi tevhîd olur

Halkın arasından çıkar tevhîdi görse cân atar
Bülbül gibi dâ'im öter eğlencesi tevhîd olur

Mâl ü menâlin terk eder ehl ü iyâlin terk eder
Hâl ile kâlin terk eder eğlencesi tevhîd olur

Dünya vü ahret perdesin ardına atar cümlesin
Kor mâsivâ eğlencesin eğlencesi tevhîd olur

Mısrî'ye uyan kişinin gider çürüğü işinin
İçindeki can kuşunun eğlencesi tevhîd olur

Niyâzî-i Mısrî

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
+ Dermân arardım derdime...
+ Ben sanurdum âlem içre...
+ Ey derde derman isteyen...

+

Nefsini terketmeden...
+ Hakk'ı seven âşıkların...
+ Tende cânım...
+ Uyan gafletten ey gafil...

+

Sen bu evin kapusun...
+ Çün sana gönlüm...
+ Bakıp cemal-i yare...
+ Uyan gözün aç...

 

 
« S. Osman Hulusi Divanı
« Yunus Emre Divanı