Maksad o yârdır...

Maksad o yârdır yârın unutma
Gayrı zünnârdır yârın unutma

Zikr eylesen de şükr eylesen de
Fikr eylesen de yârın unutma

Hayrın kusûrun hüznün sürûrun
Olsun huzûrun yârın unutma

Sırrına mahrem yârın bilip hem
Yâd eyle her dem yârın unutma

Nemrûd deyerler matrûd deyerler
Merdûd deyerler yârın unutma

Atîk olursun refîk olursun
Sıddîk olursun yârın unutma

Yârın kemendi zülf-i semendi
Boynunda bendi yârın unutma

Bil anı hâzır hâline nâzır
Et vird-i hâtır yârın unutma

Fâsık desinler fâcir desinler
Sen sâdık olup yârın unutma

Hulûsi her bâr yâdın olup yâr
Kur gizli pâzâr yârın unutma

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı