Dört elinle sarılsan...

Dört elinle sarılsan yine sardıramazsın
Dünya dedikleri bu aceb hokkabâz ile

Ehiller ile konuş tâ ki ehil olasın
Seni yoldan çıkarır derilme yobaz ile

Baykuş ile bekleme vîrâne bucağını
Çık şikâra nefsini yoldaş ol şehbâz ile

Yâ Rab hidâyet eyle lutf u inâyet eyle
Çıkmaz yollarda kaldık bir sürü haylaz ile

Hergîz merhabâ etme ömrünü hebâ etme
Hakk ve hukuk tanımaz Hak'dan utanmaz ile

Ezel mazhariyetin bunda temâsîlidir
Ördek ördekler ile derilir kaz kaz ile

Hulûsi yâ hoş görür özün Hakk'a tapşurur
Hakîkatda bir görür Mahmûd'u Ayâz ile

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı