Mürşidi İhramcızade İsmail Hakkı (ks) Hazretleri'ne ithafen yazmıştır...

Can alıcı gözlerin aldı beni bir nazarı
Onmayıcı derd ü gama saldı beni bir nazarı

Gamze-i gadar okuna şive-i reftar okuna
Hoş leb-i güftar okuna çaldı beni bir nazarı

Dağladı dağlandı gönül zülfüne bağlandı gönül
Ansızın avlandı gönül buldu beni bir nazarı

Zülfünü boynuma takıp canımı derdine yakıp
Kirpiğini süzdü bakıp deldi beni bir nazarı

Kakül ü ebrusu ile dide-i ahusu ile
Gamze-i cadusu ile dildi beni bir nazarı

Gönlümü meftun-sıfat didemi Ceyhun-sıfat
Hulusi Mecnun-sıfat kıldı beni bir nazarı

Osman Hulûsî Efendi (ks)

 
 
« Ehl-i Divan
« Niyazi Mısri Divanı
« S. Osman Hulusi Divanı
+ Mürşidi İhramcızade...
+ Âlemi sen kendinin...
+ Dosttan gayrı...

+

Gâhi çeker cefâyı...
+ Sana matlûb sensin...
+ Dört elinle sarılsan...
+ Çalkanır deryâ gibi...

+

Maksad o yârdır...
+ Derd-i hasret câna...
+ Saâdettir o yârın...
+ Gel ey dil-ber...
+ Ko dâr-ı fenâyı...
+ Ey gönül gel...
+ Her demde sürülmez...

+

Et mürüvvet...
+ Gel kanâat kenzini...
+ Üftâde isen gel...
+ Ey sevgili Allah'ım...

+

Mekteb-i ilm-i...
+ Gönülde yâr...
+ Câna can kattın...
+ Dürr-i şeh-vâr-ı...

 

 
« Yunus Emre Divanı