ALLAH (cc)

İnsanın algılaması ve anlaması beş duyu organıyle olur. Bunlar bilindiği üzere görme, duyma, tad alma, koku alma ve dokunma ile hissedilen duygulardır. Maddeye bürünmüş varlıkları algılamamızda yardımcı oldukları halde zaman ve mekandan münezzeh olan Allah (cc) hazretlerini anlamamızda insandaki donanım yetersiz kalmaktadır. Doğuştan görme özürlü birinin renkleri anlayamayacağı gibi.

 

 
 
« Allah (cc)
+ Sıfatları (cc)
+ İsimleri (cc)
   
« Peygamber (as)
« Aşere-i Mübeşşere (ra)
« Fırka-i Naciye (ks)